DRAGØR SVØMMEKLUB

indkalder herved til

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag den 16/11 2023 kl. 18.00 via zoom!

Mødet kan tilgås via dette link: https://us06web.zoom.us/j/88511595102?pwd=NtGGx61hPiFCobASPazdxOSaBSJ5vv.1


Alle er velkomne!

Kom og vær med til at præge Dragør Svømmeklubs fremtid. Klubben er allerede veletableret efter vores genopstart med omkring 1.000 medlemmer og en velfungerende administration.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Endelig godkendelse af kontingent og budget for indeværende sæson 2023-2024.

4. Eventuelt.

Alle forslag til den ekstraordinære generalforsamlingsbeslutning skal være skriftlige og begrundede samt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen – gerne på e-mail: kontor@dragoer-svoemmeklub.dk

Med venlig hilsen
Dragør Svømmeklub
Bestyrelsen

Nyheder

Instagram

Loading