DRAGØR SVØMMEKLUB

indkalder herved til

GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 16/4-2024 kl. 18.30 i Hollænderhallens mødelokale 2, Halvejen 3, 2791 Dragør

Alle er velkomne!

Kom og vær med til at præge Dragør Svømmeklubs fremtid. Klubben er allerede veletableret efter vores genopstart med omkring 1.000 medlemmer og en velfungerende administration.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

3. Fremlæggelses af årsregnskab ved kasseren.

4. Behandling af rettidigt indkomne forslag - se modtagne forslag nedenfor.

5. Fastlæggelse af kontingent og budget for det kommende år.

6. Valg til bestyrelse.

7. Valg af intern og/eller ekstern revisor samt en suppleant for denne/disse.

8. Eventuelt.

Alle forslag til generalforsamlingsbeslutning skal være skriftlige og begrundede samt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på e-mail: kontor@dragoer-svoemmeklub.dk

Klubben byder på kaffe og kage til alle fremmødte. Af hensyn til indkøb m.m. vil vi sætte stor pris på, at man ved deltagelse tilmelder sig via dette link:

https://dragoer-svoemmeklub.dk/cms/EventOverview.aspx


Vedlæg til dagsorden:

 1. Forslag til generalforsamling Dragør Svømmeklub 16 april 2024
  Der stilles forslag til en vedtægtsændring i paragraf 3, hvor følgende sætning:
  ”Den reviderede, endelige dagsorden udsendes pr. mail til alle medlemmer senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.”
  Ændres til:
  ”Den reviderede, endelige dagsorden vil være tilgængelig på hjemmesiden senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.”

  Forslag stillet og fremlægges af Kassereren for Dragør Svømmeklub.


 2. Forslag til generalforsamling Dragør Svømmeklub 16 april 2024
  Hermed stilles der forslag til, at så længe man er sidder i bestyrelsen i Dragør Svømmeklub, vil man kunne træne gratis på 1 hold, samt ens børn vil kunne træne gratis på 1 hold.
  Når man vælges ind i bestyrelsen og stadig besidder denne post ved næste kontingentbetaling, vil man efter at have betalt kontingent på normal vis, modtage kompensation ved fremsendelse af dokumentation på betaling til Kassereren.
  Hvis man er tilmeldt flere hold, vil det være det først tilmeldte hold man bliver kompenseret for.
  Hvis man udtræder af bestyrelsen efter 3 måneder fra holdstart, vil man kunne fortsætte på holdet sæsonen ud uden opkrævning. Stopper man derimod sit engagement i bestyrelsen før 3 måneder fra holdstart, vil man blive opkrævet ud fra pro rata beregning for resten af perioden.
  Der er tale om en personlig aftale, hvorfor man ikke kan overdrage gratis træning til andet medlem hvis man ikke selv benytter muligheden.
  Ovenstående gælder alle menige bestyrelsesmedlemmer, samt suppleanter til bestyrelsen.
  Hvis ovenstående vedtages, vil det være gældende for 2024 uden udløbsdato, hvorfor man vil være berettiget til kompensation for kontingent opkrævet efter 01-01-2024.
 3. Forslag stillet og fremlægges af Kassereren for Dragør Svømmeklub.

 

Med venlig hilsen
Dragør Svømmeklub
Bestyrelsen

Nyheder

Instagram

Loading