OM DRAGØR SVØMMEKLUB:

Vores motto: Svømmeklubben for hele familien

Vores værdigrundlag:

- Vi behandler alle lige og med respekt uanset alder, køn og etnisk baggrund.
- Vi roser, anerkender og støtter hinanden til at blive dygtigere svømmere.
- Vi optræder som rollemodeller.
- Vi har en positiv og ordentlig omgangstone.

Hvem er Dragør Svømmeklub:

Vi er en non-profit forening under folkeoplysningsloven (vi forventer at blive godkendt igen i slutningen af august). Selvom vi ikke skal tjene penge, har vi til hensigt at have en solid økonomi, der kan modstå uforudsete udgifter uden, at vi kommer i problemer. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der skal afholdes hvert år efter regnskabsårets afslutning senest med udgangen af april. Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der varetager den daglige drift. Læs mere om alt dette i vores vedtægter, der ligger på hjemmesiden. Dragør Svømmeklub blev stiftet i 1969.

Bestyrelsen består af:

- Formand: Lennart Marmetschke (medlem af bestyrelsen siden 2011, næstformand siden april 2019)
- Næstformand: Thomas Junker 
- Kasserer: Morten Riel
- Menigt medlem: Lisbeth Weien
- Menigt medlem: Susan Krogh (indtrådte i bestyrelsen i april 2019)
- Medarbejderrepræsentant: Charlotte Graae
- Suppleant og sekretær: Tanya Ingwes (siden april 2018)
 

Bestyrelsen varetager den daglige drift af foreningen. Der er nedsat forskellige udvalg, der udfører faste eller midlertidige opgaver. For eksempel økonomiudvalget, personaleudvalget, kommunikationsudvalget og indvielses/event-udvalget.

Bestyrelsen arbejder frivilligt og ulønnet. Vi har et virkelig godt samarbejde, der foregår i en positiv og entusiastisk ånd. 

  

Træner i Dragør Svømmeklub: Vi har udarbejdet en lønstruktur for vores ansatte, så vi sikrer retfærdig løn efter alder, erfaring og kvalifikationer. Der er tillæg for at arbejde i weekenden. Vi tilbyder uddannelse, og vi udbetaler løn på uddannelsesdage. Det er obligatorisk at tage livredder-/bassinprøve. Vi indhenter børneattester på alle vores trænere. Menige trænere refererer til den træneransvarlige i enten svømmeskolen eller voksenafdelingen. Næstformanden er overordnet personaleansvarlig og leder af personaleudvalget. De ansatte vil årligt blive tilbudt en udviklingssamtale med den træneransvarlige og en repræsentant for personaleudvalget. Den træneransvarlige holder udviklingssamtale efter eget valg med en fra personaleudvalget. Personaleudvalget: Lennart Marmetschke og Tanya Ingwes.

Svømmeklubben er digital: For at holde administrationsomkostningerne så langt nede som muligt, så vi kan tilbyde svømmeundervisning så billigt som muligt, og for at alle vi frivillige og ulønnede, der får svømmeklubben til at løbe rundt, ikke skal bruge al vores fritid på at svare på mails, men kan fokusere på at udvikle svømmeklubben, er svømmeklubben digital. Det betyder, at vi så langt hen ad vejen som muligt, betjener os selv på hjemmesiden.   

Eksempel 1: Betalinger. Alle betalinger sker på hjemmesiden i en automatisk løsning med kortbetaling. Vi er stadig en del personer fra den gamle bestyrelse, fra før vi lukkede, og dengang var erfaringen, at ca. 40% af alle medlemmer skulle rykkes for kontingent. Derefter betalte halvdelen af disse, men 20% af den totale mængde var meget svære at inddrive kontingent fra. Det var virkelig et skidt bestyrelsesmøde, når vi skulle fordele ringelisten vedr. restancer, OG ikke mindst den rigtig svære, når lille Børge var mødt op til svømning, og vi i sidste instans (efter gentagne rykkere) var nødt til at afvise ham ved bassinkanten. Herudover havde vores kasserer et ualmindeligt stort arbejde med at parre kontingentindbetalingerne med medlemssystemet, især, hvis indbetaleren havde glemt at angive medlemsnummer eller navn. Så var det faktisk muligt at vide, hvem, der havde indbetalt. Det ville vi for alt i verden undgå her ved vores genopstart, så derfor har vi indgået en kontakt med klubmodul om at benytte deres medlemsløsning, og vi har ligeledes lavet en kortindløsningsaftale med Nets, så vi på hjemmesiden kan køre alle betalinger automatisk.

Eksempel 2: Indmeldelse. Alle indmeldelser sker digitalt. Man undersøger selv, hvilket hold man passer til, og tilmelder sig på hjemmesiden. Der er diverse guides og holdbeskrivelser til alle hold, så man ikke er på bar bund. Er man meget i tvivl, kan der sendes en mail til kontor@dragoer-svoemmeklub.dk

Eksempel 3: Venteliste. Man får automatisk tilsendt en mail, når der er en plads ledig, hvis man står på venteliste. Mange spørger til, om hvornår vi forventer, at det bliver deres tur, men det er umuligt at sige noget sikkert om, for vi bestemmer ikke, om det for eksempel lige passer en svømmer at rykke til et andet hold, eller hvornår en svømmer er klar til at rykke op, så der bliver ledigt.

Eksempel 4: Afkrydsning af fremmøde. Trænerne kan via deres mobiltelefon eller en tablet afkrydse, hvem der er mødt frem til svømning. Denne information bruger vi til statistik.

Eksempel 5: Administration, indberetning af medlemstal og bogføring. Medlemssystemet og de betalinger, der foretages, kan automatisk bogføres, og vi kan foretage diverse indberetninger af medlemstal fordelt på alder. Trænerne kan selv indberette deres timer til vores lønmodul via en tilhørende app.

Samarbejdet med DGI: For at sikre kvaliteten af vores undervisning har vi indledt et samarbejde med DGI om vores svømmeundervisning – først og fremmest i svømmeskolen. På de 8 niveauer i svømmeskolen arbejder vi efter specifikke læringsmål. Når en svømmer har ”bestået” læringsmålet for et niveau, bliver de rykket op. Vi satser på, at vi så vidt muligt skal opnå homogene hold, således, at hele holdet kan rykke op samtidig. Hvis det lykkes, slipper vi for at rykke mange svømmere til nye tider, hvis man da ikke skal flytte fra lille til stort bassin, men i stedet omdøber vi holdet til det nye niveau. Når man har bestået et niveau får man et gummiarmbånd. Hvert niveau har sit eget armbånd, så man kan gå rundt i vores by og flashe, hvor dygtig man er blevet. Samarbejdet med DGI omfatter også undervisning af vores trænere, især i starten af sæsonen. DGI har også hjulet os med at undersøge demografien i Dragør, så vi kunne sammensætte et tilbud, der bredt ville ramme alle borgergrupper i Dragør. Vi har endvidere fået juridisk bistand til en revidering af vores vedtægter og til ideer til valg af digitale løsninger. Vi er meget tilfredse med samarbejdet med vores konsulent, og kan anbefale andre foreninger at samarbejde med DGI. 

Nyheder

Instagram

Loading