DRAGØR SVØMMEKLUB’S HISTORIE

St. Magleby Dragør Svømmeklub blev stiftet 14. maj 1969 af en nedsat gruppe på 74 personer, som var blevet enige om, at det var rimeligt, at en by nær en kystlinje skulle have organiseret svømmeundervisning.

Man kunne desværre ikke få svømmetid hos KVIK, men Sundbybadet stillede fredag aften plads til rådighed i deres lille bassin. Det startede med 122 børn, som blev befordret med bus, og en gruppe på 80 frivillige samt en trænerstab, der hjalp til. Tilmeldingerne steg eksplosivt og gejsten var stor. I hele perioden fra 1969-1978 fungerede ordningen med Sundbybadet fint.

I midten af 1970erne besluttede St. Magleby Kommune imidlertid at bygge en svømmehal. Herefter kunne klubben få medlemskab af Svømmeforbundet og adgang til de tilbud, et sådant medlemskab giver. I 1978 åbnede således den nye hal, og klubben stod klar med nyuddannede folk, som var rede til at møde de nye udfordringer.

Der blev herefter startet nye aktiviteter: Motionssvømning og i samarbejde med kommunen svømning for pensionister og handicappede. Det første svømmeidrætsstævne blev afholdt 8. juni 1978. Flere aktiviteter kom til, udspring, synkro og vandpolo. Disse aktiviteter måtte senere aflyses af hensyn til den nødvendige tid til de egentlige svømmehold, da man manglede haltider. Man afholdt forskellige aktiviteter for svømmerne, som juletræ for de små og diskotek for de store. For at afhjælpe den svære økonomi blev der afholdt bankospil og sponsorsvømning.

Svømmeklubben havde igennem årene mange fine talenter, som hentede mange titler hjem til klubben, og derfor blev der ansat en cheftræner i 1983. Herefter deltog man i mange holdturneringer, og dette bevirkede, at der blev arrangeret mange træningslejre, for det meste i Europa, men også i USA. Et motionshold har gennem årene været på Kos, senere i Tyrkiet, og ved det årlige Masterstævne i Kastrup, har svømmere fra dette hold altid været blandt de mest vindende.

Medlemstallet i klubben har altid været højt, og i 1986 var svømmeklubben kommunens største idrætsklub. I september 2007 havde klubben 750 medlemmer og en venteliste på 80. Klubben afholdt sit 25 års jubilæum i Hollænderhallen i 1994, og 16. maj 2009 blev 40 års jubilæet afholdt på Vierdigets Skole. På dette tidspunkt havde man store forventninger om, at det første spadestik til en ny svømmehal ville blive taget.

Sådan blev det desværre ikke. I juni 2011 blev svømmehallen lukket, til trods for store bestræbelser på at holde den kørende, og svømmeklubben blev sat på stand-by. Vi havde 650 medlemmer på daværende tidspunkt og mange af dem var dygtige og talentfulde.

Svømmeklubben har gennem alle de aktive år lidt godt af mange gode hjælpere, ansatte såvel som frivillige. Det er svømmeklubbens håb, at dette vil fortsætte nu, hvor den nye svømmehal åbner i 2019. 2019 er desuden året, hvor Dragør Svømmeklub kan fejre sit 50 års jubilæum.

20.01.2019

LN

Nyheder

Instagram

Loading