Vi har i Dragør Svømmeklub modtaget høringsbrev med forslag om nye åbningstider i svømmehallen. Dragør Svømmeklub er en stor og bred svømmeklub, med hold der henvender sig til en bred målgruppe og vi har på nuværende tidspunkt omtrent 1000 aktive medlemmer. På den baggrund bruger vi vores nuværende råderum, som har været det samme siden midten af 1990’erne, fuldt ud. Med dette afsæt har vi skrevet følgende høringssvar.

I Dragør Svømmeklub forudser vi nogle store udfordringer i det udarbejdede forslag. Forslaget, som bl.a. betyder en forlænget åbningstid mandag og fredag, vil få betydning for vores mulighed for at udbyde vores nuværende hold i det varme bassin disse dage. Det fremgår af forslaget, at bassinet skal deles mellem forening og offentlige gæster. Det ser vi ikke som en mulighed, hvis vi skal være i stand til at udbyde hold der indeholder kvalitet og har den plads, som det kræves. Tidligere har man ved skiltning oplyst, at det varme bassin har været lukket på udvalgte tidspunkter, når foreninger har haft undervisning i det varme bassin. Vi opfordrer til, at man fastholder denne tilgang, hvis man ønsker at forlænge åbningstiden. Såfremt man fastholder, at der skal være åbent for offentligheden i det varme bassin mandag kl. 11-12.30 og fredag kl. 10-10.45, ser vi os fra foreningens side nødsaget til at nedlægge de nuværende hold. Disse hold henvender sig alle til pensionister eller folk med særlige behov og vi mener at vores udbud af gymnastik og bevægelse i varmt vand i høj grad fremmer folkesundheden i Dragør Kommune. I forhold til at udvide åbningstiden i det store bassin mandag og fredag er vi fra Dragør Svømmeklubs side imødekommende. Vi har på nuværende tidspunkt udbudt hold i det store bassin mandag i tidsrummet kl. 11.45-14. Her ser vi intet problem i at udføre vores undervisning på 3 baner, mens der holdes offentligt åbent i den resterende del af bassinet.

I forslaget ønsker man desuden at udvide åbningstiden om onsdagen. På nuværende tidspunkt fordeler banerne i tidsrummet 17-20 (nuværende offentlig åbningstid) sig således, at foreningen har det lille bassin samt bane 3-6 i det store bassin (4 baner). I dette tidsrum oplever vi allerede en meget stor belægning på banerne. Hvis man ændrer ved fordelingen af baner, vil det betyde at foreningen fremover må nedlægge 50% af holdene i det pågældende tidsrum. Derudover har vi alle baner i det store bassin i tidsrummet kl. 15-17 samt kl. 20-21. Hvis man effektuerer den nye åbningstid fra kl. 10-20, vil det ligeledes få den konsekvens, når foreningen fratages 3 baner i det store bassin, at vi vil være nødsaget til at nedlægge 50% af vores nuværende hold i tidsrummet kl. 15-17. Af forslaget fremgår det ikke, hvorvidt foreningen også vil skulle dele pladsen i det lille øvebassin, hvor der på nuværende tidspunkt er fyldte hold i tidsrummet kl. 15-19.30. At dele dette bassin, mens der er undervisning, ser vi ikke muligt. Vedlagt er bilag med en fuld liste over de hold, som må forventes nedlagt, hvis det aktuelle forslag effektueres.

Da vi naturligvis gerne vil medvirke til løsninger og konstruktive tilgange, vil vi tillade os at foreslå, at man ser på at åbne tidligere i hverdagene, således borgere kan motionere inden arbejde. Konkret foreslår vi, at man holder åbent fra kl. 6.00 alle hverdage, da det vil gøre svømmehallen mere konkurrencedygtig sammenlignet med andre svømmehaller på øen. Derudover ser vi et større potentiale for at indhente flere brugere til den offentlige besøgstid, hvis man vælger at have mere åbent i ferier mellem jul og nytår, i påsken samt hen over sommerferien. På den måde ser vi, at kommunen i højere grad ville favne og tilgodese de af borgerne, som dagligt går på arbejde og ikke er tilgodeset i det nuværende forslag.

Fra Dragør Svømmeklubs side, er vi blevet kontaktet af flere og gjort opmærksom på, at der i en længere periode ikke har været tilbudt babysvømning for aldersgruppen 0-2 år, som efter aftale lige nu varetages af Hollænderhallen. Her vil vi fra foreningens side tilbyde, at vi fremover kan varetage denne opgave i de hidtidige tidsrum for babysvømning. Derudover vil vi gerne tilbyde, at stille trænere til rådighed i forbindelse med skolesvømning. Svømmeklubben vil i den forbindelse varetage udgifterne til denne opgave.

Der ligges i høringen op til, at der skal være det bedst mulige samarbejde mellem klubber, Hollænderhallens ledelse og kommunen. Vi beklager i den anledning at måtte bemærke, at vi reelt ikke har noget samarbejde med HH’s ledelse. Klubbens formand og næstformand har været til møde med hallens ledelse tidligere på året og hverken her eller efterfølgende er der fra hallens ledelse lagt op til samarbejde.

Nyheder

Instagram

Loading